Sæsonberetning 2016-2017

ved sekretærvikar Kirsten Fuhrmann-Torp

Beretning 2016 1

Dansk Voksenundervisning er det centrale sted i Sydslesvig, der tilbyder undervisning til voksne indenfor et bredt spektrum af fag og emner. Voksenundervisningens øverste organ er Repræsentantskabet, som består af 35 delegerede fra et stort antal danske organisationer og institutioner i Sydslesvig og de hermed samarbejdende frisere. Repræsentantskabet vælger et nævn på syv medlemmer for et år ad gangen. Voksenundervisningsnævnet fungerer som forretningsudvalg for Repræsentantskabet.

Nævnets formand er Erik Andresen (Danmarks Lærerforening i Sydslesvig), næstformand er Jens M. Henriksen (Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig e.V.).

De øvrige nævnsmedlemmer er Blide Kürstein Borg (Den Slesvigske Kvindeforening), Erika Jentzen (DSH - Foreningen af Aktive Kvinder), Maike Lohse (Sydslesvigsk Forening e.V.), Kerstin Meinert (Sydslesvigsk Forening for Ejdersted amt og Lorenz Korsgaard (Dansk Kirke i Sydslesvig).

Sæson 2016-2017

Et omfattende udvalg af kurser indenfor emnegrupperne sprog & litteratur, kunst/kultur & musik, motion & bevægelse, håndarbejde/håndværk & kreativitet tiltrak et stort antal deltagere fordelt over hele Sydslesvig. I sæsonen 2015-2016 blev der udbudt i alt 393 kurser med 7.370 lektioner. 4.361 kursister deltog i aktiviteterne; gennemsnitsligt cirka 11 personer per kursus.

Kursusvirksomheden blev i budgetåret 2015 støttet med godt 83.500,00 euro i offentlige tilskud - svarende til cirka 23,6 % af de samlede udgifter til Voksenundervisningen.

Familiesprogkurserne har i samarbejde med Sydslesvigsk Forening for Flensborg Amt og Dansk Skoleforening for Sydslesvig, etableret sig som en fast bestanddel af Voksenundervisnings udbuddet i Sydslesvig. Kurserne afholdes fire gange om året og består af intensiv sprogundervisning for familier fra mindretallet. Der er undervisning både for begyndere og øvede, samt årstidsrelaterede workshops, hvor forældre og børn lærer med og af hinanden, om dansk sprog og kultur.

Statistik 2016-2017

Beretning 2016 7

Afslutningsarrangement for sæsonen 2016-2017

Voksenundervisningen afsluttede sæsonen 2016-2017 med en udflugt til Egernførde.

47 kursister, undervisere og aktive inden for Voksenundervisningen deltog i arrangementet der blev afholdt den 31. maj 2017. Arrangementet startede med en guidet rundvisning på »Museum Eckernförde« og en efterfølgende byvandring guidet af skoleinspektør Peter Olesen Müller, som med stor viden og charme lod deltagerne opleve en spændende byvandring.

Dagen sluttede af med fælles spisning på »Siegfried Werft«.

Årsmøde

Den 11. juni 2017 præsenterede Voksenundervisningen sine aktiviteter ved årsmødet i Tønning. Ved strålende solskin orienterede sig årsmødedeltagere ved infoboden om det kommende kursus år og seneste nyt fra voksenundervisningsområdet. Voksenundervisningen s bod vil fremover også være repræsenteret til årsmødet på skift fra år til år til de forskellige friluftsmøder.

Voksenundervisningens hjemmeside

På Voksenundervisningens hjemmeside, kan der findes en aktuel kursusliste, alle kursussteder, ledere og lærere samt alle informationer om Voksenundervisningen. Derudover er det nu muligt direkte at tilmelde sig til enkelte kurser via hjemmesiden: www.voksenundervisning.de.