Sæsonberetning 2022-2023

ved Louise Andresen-Gildberg

Dansk Voksenundervisning er det centrale sted i Sydslesvig, der tilbyder undervisning til voksne inden for et bredt spektrum af fag og emner. Voksenundervisningens øverste organ er Repræsentantskabet, der består af 35 delegerede fra et stort antal danske organisationer og institutioner i Sydslesvig og de hermed samarbejdende frisere. Repræsentantskabet vælger et nævn på syv medlemmer for et år ad gangen. Voksenundervisningsnævnet fungerer som forretningsudvalg for Repræsentantskabet.

Nævnets formand er Jens M. Henriksen (Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig e.V.), næstformand er Maike Lohse (Sydslesvigsk Forening e.V.).

De øvrige nævnsmedlemmer er Blide Kürstein Borg (Den Slesvigske Kvindeforening), Erika Jentzen (DSH - Foreningen af Aktive Kvinder), Kerstin Meinert (Sydslesvigsk Forening for Ejdersted amt), Margrit Hartl (Sydslesvigsk Forening for Flensborg amt) og Gaby Günther (SdU).

 

Sæson 2022-2023

I sæsonen 2022-2023 blev der i alt udbudt 343 kurser med 8317 lektioner. I alt har der været 3349 deltagere.

182 af det samlede antal kurser blev gennemført af udbydere i Flensborg, 68 kurser blev gennemført af udbydere i Slesvig/ Flensborg amt, 51 kurser af udbydere i Rendsborg/ Egernførde amt og 42 kurser blev gennemført af udbydere i Nordfrisland. Et kursus har været et online kursus.

280 af det samlede antal kurser har været danskkurser, hvilket svarer til 81,63 %

19 kurser har været gymnastikkurser, 16 kurser falder under emnet ”Hobby”. Der har været 11 kunstkurser, 7 musikkurser og Aktive Pensionister har afholdt 3 kurser. De resterende kurser har været andre sprogkurser end dansk, der har været både frisisk, engelsk, tysk og kurser i italiensk.

Kursusvirksomheden blev i budgetåret 2022 støttet med 80.808,88 Euro i offentlige tilskud.

 

Statistik 2022-2023

   

Emne

Kurser

Deltagere

Dansk sprog

280

2664

Øvrige sprog

7

54

 

 

 

Motion & bevægelse

19

163

Håndarbejde/håndværk & kreativitet

16

124

Kunst & kultur

11

       181

Musik, kor & orkester

7

107

Aktive pensionister

3

56

I alt

343

3349

 

 

2018-2019

2019-2020

2020-2021

2021-2022

2022-2023

Kurser

348

322

128

298

343

Deltagere

3.862

3.568

1.107

2.720

3.349

 

Ny administrationssekretær for Voksenundervisningen

Den 1.maj startede vores nye administrationssekretær Tina Enke med 20 ugentlige timer, hun vil fremover være sekretær for både voksenundervisning og rejsekontoret. Louise Andresen-Gildberg har fået en ny titel og er nu blevet opgraderet til administrativ medarbejder for voksenundervisning og rejsekontoret.

Louise på barsel

Louise måtte gå på barsel allerede i juni, og Tina har derfor pr. 01.07.2023 overtaget Louises opgaver og timer. Rejsekontoret og Voksenundervisningen søger en barselsvikar til 20 ugentlige timer frem til d. 31.03.2025.

Digitaliseringen af Voksenundervisningens

I sæsonen 2022-2023 har vi brugt meget tid på at undersøge mulighederne ift. digitaliseringen af voksenundervisning. Vi har et tæt samarbejde med kursusadministrator Sabine Schiffmann fra Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig - de har de samme administrative udfordringer, som vi har. Sabine Schiffmann er i gang med at etablere en ny software, der kan løse de fleste af vores, samt undervisernes udfordringer. Vi er i gang med at undersøge, om denne software også kan bruges til voksenundervisning.