Rabatordning

Oplysninger om rabat

Mod forelæggelse af dokumentation ydes følgende reduktion på deltagergebyret:

  • 60 % til indehavere af "Sozialpass"
  • 40 % til studerende, unge under uddannelse, "Bundesfreiwilligendienstleistende", arbejdsløse (SGB III), modtagere af ”Arbeitslosengeld II” (SGB II) og handicappede (≥ GdB 80)
  • 60 % til deltagere af danskkurser, der er modtagere af ”Arbeitslosengeld II” (SGB II) og der har et barn i en dansk daginstitution henholdsvis på en dansk skole i Sydslesvig. Ud over dokumentationen skal der vedlægges en bekræftelse, der er underskrevet af kursuslederen.

Det tillades, at enkelte kursister på et hold er under 18 år, men de kan ikke opnå rabat.

Rabatordningen gælder ikke for ugekurser.