Kontoforbindelse

IBAN

DE 20 2152 0100 0000 0118 94
Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.V.

BIC

UNBNDE21XXX
Union-Bank, Flensburg