Repræsentantskabet

Dansk Centralbibliotek

Elke Damerow | Jens M. Henriksen 

Dansk Husflidskreds Sydslesvig

John Windberg | Gunhild Baarup

Dansk Kirke i Sydslesvig

Lorentz Korsgaard | Bodil Steenvinkel

Dansk Lærerforening

Erik Andresen | Carina Lodberg

Dansk Skoleforening

Joern Radzio | Oluf Hoppe

Den Slesvigske Kvindeforening

Blide Kürstein Borg | Traute Clausen

DSH – Foreningen af Aktive Kvinder i Sydslesvig

Birthe Hansen | Erika Jentzen  

Friisk Foriining

Jørgen J. Hahn | Christiane Bodenhagen  

Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger

Clemens Schneidewind | vakant

Sydslesvigsk Forening

Maike Lohse | Gitte Hougaard-Werner  

SSF for Flensborg amt

Joel Alfonso Mazon   

SSF for Flensborg by

Vakant  

SSF for Egernførde/Rendsborg amt

Mette Salomo   

SSF for Ejdersted amt

Kerstin Meinert    

SSF for Gottorp amt

Helga Light Braun

SSF for Husum amt

Dorte Nicolaisen  

SSF for Sydtønder amt

Vakant   

Sydslesvigsk Oplysningsforbund

Vakantl | Philipp Micha 

Sønderjydsk Arbejderforening

Rüdiger Schulze | Vakant  

Sydslesvigsk Vælgerforening

Elke Putzer | Otto Putzer

Sydslesvigs danske Kunstforening

Eva Schröder | Kamma Gerbaulet