Repræsentantskabet

Dansk Centralbibliotek

Philipp Micha | Jens M. Henriksen 

Dansk Husflidskreds Sydslesvig

Gunhild Baarup | vakant

Dansk Kirke i Sydslesvig

Anna Grete Skyt Jessen | Bodil Steenvinkel

Dansk Lærerforening

Carina Lodberg | vakant

Dansk Skoleforening

Troels Kaysen | Udo Jessen

Den Slesvigske Kvindeforening

Blide Kürstein Borg | Traute Clausen

DSH – Foreningen af Aktive Kvinder i Sydslesvig

Birthe Hansen | Erika Jentzen  

Friisk Foriining

Jørgen J. Hahn | Christiane Bodenhagen  

Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger

vakant | vakant

Sydslesvigsk Forening

Maike Lohse | Kirsten Futtrup

SSF for Flensborg amt

Margrit Hartl

SSF for Flensborg by

Alexandra Wrobel

SSF for Egernførde/Rendsborg amt

Mette Salomo   

SSF for Ejdersted amt

Kerstin Meinert    

SSF for Gottorp amt

Helga Light Braun

SSF for Husum amt

Hannah Ravens

SSF for Sydtønder amt

Vakant   

Sydslesvigsk Oplysningsforbund

Philipp Bohk| vakant

Sønderjydsk Arbejderforening

Rüdiger Schulze | Vakant  

Sydslesvigsk Vælgerforening

Elke Putzer | Otto Putzer

Sydslesvigs danske Kunstforening

Eva Schröder | Kamma Gerbaulet