Regler

for den danske voksenundervisning i Sydslesvig

§ 1. Den danske voksenundervisning i Sydslesvig har til opgave at tilbyde undervisning i emner, hvori voksne i deres fritid måtte ønske undervisning.

§ 2. Voksenundervisningens øverste organ er et repræsentantskab, som består af repræsentanter for danske organisationer og institutioner i Sydslesvig samt for de med disse samarbejdende frisere.

§ 3. Følgende organisationer og institutioner sender hver 2 repræsentanter til repræsentantskabet:

Sydslesvigsk Forening
Sydslesvigsk Vælgerforening
Dansk Centralbibliotek
Foriining for Nationale Friiske
Dansk Kirke i Sydslesvig
Den Slesvigske Kvindeforening
Sønderjysk Arbejderforening
Sydslesvigsk Danske Ungdomsforeninger
Dansk Skoleforening for Sydslesvig
Dansk Lærerforening for Sydslesvig
Dansk Husflidskreds Sydslesvig
Sydslesvigs Danske Kunstforening
Aktive Kvinder i Sydslesvig
Sydslesvigsk Oplysningsforbund

De 7 amtsforeninger under Sydslesvigsk Forening sender hver 1 repræsentant.

§ 4. Repræsentantskabet giver tilskyndelser til og afstikker retningslinier for den danske voksenundervisning i Sydslesvig.

§ 5. Nye medlemmer kan optages i repræsentantskabet efter indstilling fra voksenundervisningsnævnet.

§ 6. Repræsentantskabet holder normalt et årligt møde i februar - marts måned. Repræsentantskabet skal indkaldes, hvis mindst 1/6 af dets medlemmer ønsker det.

§ 7. Repræsentantskabet vælger et voksenundervisningsnævn på 7 medlemmer, som vælges for et år ad gangen. Nævnet konstituerer sig selv og fungerer som forretningsudvalg for repræsentantskabet. Nævnet indkaldes mindst to gange om året.

§ 8. Administrativt og budgetmæssigt er den danske voksenundervisning placeret under Dansk Skoleforening for Sydslesvig. Repræsentantskabet og nævnet er økonomisk ansvarlige over for Skoleforeningen. Skoleforeningen ansætter og lønner en sekretær for voksenundervisningen efter indstilling fra voksenundervisningsnævnet. Sekretæren varetager den daglige forretningsgang og er ansvarlig over for nævnet, repræsentantskabet og Skoleforeningen.

§ 9. Ændringer i ovenstående regler foretages af repræsentantskabet efter at være forelagt Dansk Skoleforening for Sydslesvig.

Vedtaget på repræsentantskabsmøderne den 15. juni 1992, den 17. juni 1993 og den 27. juni 2000.