Voksenundervisningsnævnet

Voksenundervisningsnævnet 2019-2020

Formand

Erik Andresen, DLS

Næstformand

Jens M. Henriksen, Dansk Centralbibliotek

Medlemmer

Lorentz Korsgaard, Dansk Kirke i Sydslesvig

Blide Kürstein Borg, Den Slesvigske Kvindeforening

Kerstin Meinert, SSF for Ejdersted amt

Erika Jentzen, DSH – Foreningen af Aktive Kvinder

Maike Lohse, SSF