Voksenundervisningsnævnet

Voksenundervisningsnævnet 2019-2020

Formand

Erik Andresen, DLS

Næstformand

Jens M. Henriksen, Dansk Centralbibliotek

Medlemmer

Helga Light Braun, SSF for Gottorp amt

Blide Kürstein Borg, Den Slesvigske Kvindeforening

Kerstin Meinert, SSF for Ejdersted amt

Erika Jentzen, DSH – Foreningen af Aktive Kvinder

Maike Lohse, SSF