Kursusansøgning

Ansøgningen om oprettelse af kurser sker ved hjælp af et ansøgningsskema. For hvert kursus udfyldes ét skema, der sendes til sekretæren. Oprettelseskriterierne og kravene til holdstørrelser oplyses her.

Skemaet findes forneden som excel- og pdf-fil og bedes udfyldt og sendt til:

Dansk Voksenundervisning i Sydslesvig
Stuhrsallee 22
24937 Flensburg

voksenundervisning@skoleforeningen.org